lubZarejestruj

MTM - Krematoria dla przemysłu rolniczego i medycznego - utylizator termiczny.

MTM - Krematoria dla przemysłu rolniczego i medycznego - utylizator termiczny.

Szanowni Państwo

W naszej ofercie znajdą Państwo piece krematoryjne służące do bezpiecznego, efektywnego i zgodnego z wymogami prawa utylizowania odpadów biologicznych, padłych zwierząt, odpadów poubojowych, a także przeterminowanych lekarstw i opakowań po produktach medycznych.

Nasze piece umożliwiają szybkie usunięcie w miejscu wytworzenia padłego drobiu, bydła, świń, ryb, kóz, owiec oraz innych gatunków zwierząt, w tym zwierząt domowych.

Nasze piece są skonstruowane wedle określonych wytycznych i spełniają normy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 21 października 2009 r.

Zastosowanie naszych pieców do spopielania daje niezależność, bezpieczeństwo i higienę minimalizując w ten sposób ryzyko przenoszenia chorób, zarazków czy namnażania się insektów. Ponadto posiadamy w ofercie specjalne wymienniki ciepła dzięki którym można powstałą energię wykorzystać do ogrzewania wody.

Utylizatory znajdą zastosowanie:
  • w gospodarstwach hodowlanych (hodowla bydła, świń, owiec, kóz, królików, norek itp.),
  • na fermach drobiu,
  • przy kołach łowieckich do szybkiej utylizacji padłych chorych dzikich zwierząt,
  • w ubojniach,
  • w stadninach koni,
  • w służbach komunalnych,
  • w ośrodkach medycznych i laboratoryjnych, szpitalach,
  • w firmach utylizujących odpady, w tym odpady komunalne,
  • w urzędach celnych do utylizacji skonfiskowanych towarów z przemytu.

Urządzenia dobierane są w zależności od potrzeb użytkownika, zarówno pod kątem utylizowanych odpadów jak i ilości odpadów.

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego:
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego:

Darek: tel. 602 229 707
Paweł: tel. 602 413 341
Andrzej: tel. 731 473 369

Model UT200D